Foto impressie KEO-EDE
KEO expositie in het Everwijnsgoed te Renkum [ op 13 en 27 juni 2010 ]