Copyright

Auteursrecht en databankenrecht

Auteursrecht is van toepassing op teksten, foto's, foto's van kunstwerken van keo-leden op deze website. De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en internationale verdragen. Het auteursrecht c.q. databankenrecht op de op deze website gepubliceerde artikelen, foto's en informatie berust bij KEO-EDE en/of de auteurs. Zonder schriftelijke toestemming van KEO-EDE en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of foto's van werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KEO-EDE of de auteur van de foto of de eigenaar van het kunstwerk, kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerder artikelen en foto's en informatie kan resulteren in civiel- of strafrechterlijke procedures waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.

Overnemen nieuwsartikelen op website of in gedrukte media
Het is toegestaan om nieuwsartikelen en Expositie agenda's van KEO-EDE zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming te plaatsen op uw eigen website of in gedrukte media, onder voorwaarde dat het auteursrecht bij KEO-EDE blijft berusten, dat het overnemen op incidentele basis en onder bronvermelding (link) geschiedt.

Links naar sites van derden

Deze site bevat links naar websites van derden. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. KEO-EDE heeft geen enkele zeggenschap over websites van derden, en draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de links en de inhoud van de bedoelde websites. Het feit dat KEO-EDE links naar sites van derden opneemt, wil op geen enkele wijze zeggen dat KEO-EDE achter de inhoud van de bedoelde websites staat, noch dat KEO-EDE of leden van KEO-EDE samenwerkingsverbanden zou hebben met de beheerders ervan.

Links naar informatie van KEO-EDE

Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie op KEO-EDE.nl. Hieronder valt ook "deep-linking", waarbij de links naar specifieke artikelen of pagina's verwijzen. Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar KEO-EDE.NL verwijst. Het is op geen enkele wijze toegestaan om pagina's van KEO-EDE in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere techniek waarbij de "Look & Feel" van keo-ede.nl wordt aangetast.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een email sturen aan info@keo-ede.nl of schrijf naar: Voorzitter KEO-EDE.nl, EDE.


(c) KEO-EDE
(c) Ontwerp: J. de Bondt/ H. van Eijk
(c) kunstwerken: eigenaar/kunstenaar, zoals vermeld
(c) Implementatie: H. van Eijk